Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: lecitel.stranky1.cz
Osobní stránka

Léčení na dálku:Osobní stránka na adrese: lecitel.stranky1.cz

Léčení na dálku

LÉČENÍ NA DÁLKU

Možná se to může zdát až nadpřirozené, ale za určitých okolností je možné provádět léčbu i na dálku. Základem toho je však osoba, která má schopnost vysílat léčivé síly k pacientovi, aniž by se spolu vůbec setkali. Léčitelská schopnost na dálku se nedá nijak vypěstovat- ta je prostě takovým jedincům dána darem. Léčitelé proto obvykle tuto svoji schopnost objeví zcela náhodou, v některých případech se o ní nedozví nikdy.Ti, kteří si své duchovní léčení uvědomí a nějakým způsobem je dále rozvíjejí a provozují, se většinou domnívají, že samotné léčení nevychází z jejich osobních vlastností, ale pokládají se za zprostředkovatele sil, které k nim přistupují ,,shůry,,.V mnoha případech své zvláštní schopnosti dále rozvíjejí cvičením , nebo praktikováním náboženství a při léčbě pak užívají časté modlitby, meditace nebo metody vizuální terapie. Spojují se s mystickou nebo božskou léčivou mocí a její působnost pak předávají pacientovi. Cílem pak je aktualizovat jeho vlastní působení.
Pacient někdy ani nemusí vědět o tom, že je léčen. Většinou ovšem léčitelé léčebné síly vysílají jen na pacientovu žádost. Takto je možno léčit jakékoli duševní, tělesné, i duchovní onemocnění, na kterém se pacient nemusí aktivně podílet, a přesto mu může prospět. Uvolněný, správně naladěný a pozitivně orientovaný pacient však může daleko lépe přijímat léčivé síly, které jsou uvolňovány.Tato až neuvěřitelná terapie může být prospěšná i v případech chronických onemocnění, kdy se vyčerpala vitalita a sebeúzdravné síly pacienta. Výhodná je rovněž tehdy, kdy choroba znemožňuje větší pohyb nemocného a nedovoluje mu cestovat. Léčitelé své pacienty nevyšetřují ani jim nestanovují diagnózu. Léčba probíhá obvykle postupným procesem, během kterého léčitel pacientovi pomáhá, aby se uzdravil sám. Výsledky nelze samozřejmě očekávat okamžitě a tak je proces mnohdy vleklý a pomalý. Někdy jej doprovází dokonce i zhoršení příznaků, což souvisí s tím, že tělo se pokouší obnovit svoji schopnost s nemocí bojovat. Metoda na dálku může být často posledním útočištěm, pokud je rozvrácená sebeobrana organismu.Mnohdy se s ní však podařilo uspět i v téměř málo nadějných a klasickou léčbou nevylečitelných případech.
Duchovní léčitelé se zásadně neztotožňují s tím, že nemoc je nevyléčitelná. Už jen taková teorie mnoho vážně nemocných pacientů povzbuzuje.Léčení jakéhokoliv druhu má pravděpodobně pozitivní psychologický dopad, takže i tam, kde není možné situaci zvrátit nebo napravit, se obvykle pacient zbaví tísně a svůj stav lépe přijme.Mnoha lidem pak přináší tato teorie též navození pocitu vnitřní harmonie, což je při boji s nemocí velmi důležité. I mnozí lékaři připouštějí některé pozitivní účinky, zejména co se týče psychologických efektů, třebaže s touto léčbou obvykle nesouhlasí.Léčbě na dálku by proto měla vždy předcházet vyšetření a klasická léčba u lékaře, aby se nezanedbaly možnosti vědecké medicíny.Bez ohledu na osobní postoj se však i lékaři přiklánějí k tomu, když ani léčba na dálku nepomáhá, nemůže nijak pacientovi ani uškodit, pokud nezatlačuje do pozadí jiné metody a pokud nejsou nemocným nabízeny nerealistické naděje.


(Úryvek z časopisu Spirit)